Byggnadsår: 1957
Lägenheter: 100 st
Lokaler: 4 st
Uppvärmning: Värmepumpar, solceller och fjärrvärme
Ventilation: Självdrag

Renoveringar
2021 - Implementering av solpaneler
2021 - Implementering av gemensam El 
2020 - Ombyggnad av hyreslokalen till 1st nya bostadsrätt
2019 - Ombyggnad av hyreslokalen till 2 nya bostadsrätter
2019 - Målning av parkeringsplatserna utomhus
2018 - Omfogning av garagets östra fasad
2018 - Tvättstuga & torkrum 2 & 3
2018 - Dränering och invändig renovering av garaget
2018 - Ny fjärrvärmecentral
2014 - Relining av avloppsstammar
2014 - Ny värmeanläggning med solpaneler och bergvärme för att minska uppvärmningskostnader
2011 - Tvättstugor
2004 - Ombyggnad av f.d. närköp till fritidslokal samt flytt av fastighetskontoret
2003 - Takomläggning samt omfogning av södra fasaden
1997 - Installation av hiss samt renovering av trapphusen
1995 - Tappvattenstammarna byttes ut
1995 - Nya fönster
1993 - Installation av hissar i trapphusen
1993 - Nya fönster och byte till säkerhetsdörrar in till lägenheterna
1993 - Nytt miljöhus
1993 - Nya tappvattenledningar för varm- och kallvatten
1993 - Nya element i hela fastigheten
1993 - Ny gård ovanför garaget
1993 - 2st nya tvättstugor (nr 1 och 4)

Miljövänlig uppvärmning
Föreningen investerade 2013 i en ny modern värmeanläggning som värmer huset med både solpaneler och bergvärme. Denna storsatsning på uppvärmning med förnyelsebar energi är inte bara miljövänlig utan ger även avsevärt lägre driftkostnader jämfört med liknande fastigheter. Det ger dig som boende lägre avgifter på sikt och godare samvete för din minskade miljöpåverkan.
En av de modernaste och mest miljövänliga värmeanläggningar som någonsin byggts är belägen hos oss i Brf Skölden i Malmö.
Det unika med anläggningen är dess förmåga att kombinera en rad olika energislag för bättre effekt. Anläggningen använder i huvudsak geoenergi eller bergvärme som det också kallas. Detta kompletteras med solpaneler som på vintern används för att höja temperaturen på den värme som man får från berget. På sommaren används istället solpanelerna för att värma varmvattnet.
Med hjälp av ett avancerat styrsystem är det möjligt att kombinera geoenergi, solpaneler och fjärrvärme i värmepumparna, vilket har lett till att föreningen har sänkt sina energikostnader med ca 68%.

Anläggningen i siffror

  • 4 st 45 kW IVT Värmepumpar
  • 14 st solpaneler á 2 kvadratmeter
  • 2100 liter soltankar
  • 2500 liter varmvatten-tankar

 

Ladda ner

Icon representing an icon       

Energideklaration
Skiss uppvärmningssystem