Vi har tecknat ett kollektivt bostadsrättstillägg till vår fastighetsförsäkring. Härigenom garanteras samtliga en försäkring som täcker skador i lägenheten på ytskikt och fast inredning vid vatten- och brandskador. Dessutom underlättas skaderegleringen när samma bolag handlägger såväl fastighetsskadorna som lägenhetsskadorna. Den egna hemförsäkringen däremot täcker enbart skador på lösöret dvs lös inredning möbler, kläder o dyl vid vatten- och brandskador i lgh. Detta innebär alltså att det räcker att ha en en hemförsäkring utan bostadsrättstillägg.


Omfattning bostadsrättstillägg

Försäkringsmoment Försäkringsbelopp
Brand, vatten- och inbrottsskador Fullvärde
Allriskskada Fullvärde
Friliggande byggnader t.ex. förråd           150 000 kr
Mark 40 000 kr
Max åldersavdrag vid en skada 20 000 kr
Självrisk 1pbp