Nyheter

Årets sista dagar.

Året lider mot sina sista dagar och det nalkas jul. När ni läser detta brev kan vi konstatera att 2020
kommer gå till historieböckerna som ett år med minst sagt tvära kast. Det är ett år som satte oss
alla på prov på ett oväntat sätt. Under året har vi behövt förhålla oss till en osäkerhet som vi inte
är vana vid. Nästan 9 månader in i pandemin kan saker och ting kännas som en oändlig uppförs-
backe. Förmågan att anpassa sig, ställa om och hålla ut har varit avgörande. Det är också tydligt
hur viktigt ödmjukhet och empati har varit för att navigera i pandemins okända vatten.

Det ska bli spännande att se vilka lärdomar vi tar med oss in i ett ljusare 2021!

Vår förhoppning är att det kommer att leda till att vi alla tar ett ansvar för att bli bättre, för oss
själva, varandra och för vår gemensamma förening. Att vi ser hur mycket vi kan åstadkomma när
vi samarbetar och hur mycket vi har att vara tacksamma för.

Vi i styrelsen fortsätter dagligen att arbeta med att ständigt sänka föreningens driftkostnader och
inte höja avgifterna. Att identifiera och utveckla föreningen till något gott resultatmässigt såväl
som mänskligt är vår prioritet. Det får inte vara en motsägelse utan en självklarhet i vår förening.

Nu går vi igen mot en gemensam och spännande framtid med nya projekt, innovationer och
investeringar för att främja föreningens ekonomi.

Vi ser fram emot ett nytt år tillsammans.

Från oss alla till er alla, en riktigt God Jul och Gott Nytt År!

 

Vänliga hälsningar
HSB Brf Sköldens Styrelse

Nu är det äntligen dags. I vecka 46-49 kommer det att installeras ca 300st solpaneler på vår

fastighets tak. I samband med detta byggs det ställningar och man kommer att vid ett

enstaka tillfälle använda sig av kranlyft. Vi ber alla att ha överseende under denna tid då det

kan förekomma en del ljud.

 

Vänliga hälsningar

Brf Skölden's Styrelse

1-Viktigt meddelande OVK VVS v2.pdf


OBS! Viktigt meddelande! Vecka 23 (1-5juni) 

Skorstens & Ventilationsmästarna AB (SVM AB) har fått i uppdrag av HSB Brf Skölden i Malmö att utföra rensning samt obligatorisk ventilationskontroll (OVK) IGEN pga. att det missades en hel del lägenheter och vi behöver åtgärda felen omgående samt rensa ventilationskanalerna pga. dåligt luftflöde, många har övertapetserade ventilationsluckor samt att dem är generellt försmutsade. Beräknad tidsåtgång per lägenhet är ca 30-60min 

Nordens Invest Bygg AB (NIB AB) har fått i uppdrag av HSB Brf Skölden i Malmö att utföra kontroll av handdukstorkarna samt utbyte av befintliga regleringsventilerna och returventilerna på handdukstorkarna pga. att man upptäckt att dem inte fungerade i en hel del lägenheter och vi behöver åtgärda felen omgående, då dem är kopplade på varmvattencirkulationen (VVC). Man kommer även ta prov på tappvatten i lägenheterna på sista våningen. Beräknad tidsåtgång per lägenhet är ca 30-60min. 

Kontrollerna och åtgärderna kommer att utföras samtidigt av båda firmorna:  

Mån den 1 juni kl. 07.00-16.00 Sperlingsgatan 10 A-B  

- Tis den 2 juni kl. 07.00-16.00 Vattenverksvägen 27 A-B 

- Ons den 3 juni kl. 07.00-16.00 Vattenverksvägen 27 C-D 

- Tors den 4 juni kl.07.00-16.00 Vattenverksvägen 27 E-F 

- Fredag den 5 juni kl. 07.00-16.00 Vattenverksvägen 27G och 29 


OBS! För att firmorna ska kunna göra en korrekt åtgärd är det viktigt att man lätt kommer åt handdukstorkarna samt ventilationsluckorna i hela lägenheten för att undvika onödiga kostnader och förlora tid. Ännu viktigare är att vi får tillträde till Er lägenhet under besiktningstillfället.  

Ser fram emot ett smidigt samarbete. 

Om ni har frågor eller funderingar kring ventilationsrensningen och handdukstorkarna vänligen hör av er först till: 

1. Vaktmästaren 0703337348 

2. Ventilationsfirman 0705670294 

3. VVS-firman 0702297483 

 

Vänliga hälsningar 

HSB Brf Sköldens Styrelse 

 

 VIKTIG INFORMATION TILL SAMTLIGA MEDLEMMAR GÄLLANDE ANALYSRAPPORT

Styrelsen har fått svar gällande våra vattenprover.

 Analysrapporten visar följande:

- Vårt dricksvatten är tjänligt och utan anmärkning.

- Efter undersökning i vissa lägenheter har man dock upptäckt att handdukstorken varit avstängd och ventil/regulator på handukstork var sönder eller ur funktion.

- Det är jätteviktigt att handukstorken fungerar och att den är varm. Vi ber samtliga medlemmar att kontrollera detta omgående. Vid frågetecken kontakta vaktmästaren.

Styrelsen har då tagit beslut om att vidta de åtgärder som krävs:

Det innebär att vi måste kontrollera samtliga handdukstorkar och dessa ventiler/regulatorer som sitter på handukstorken i ALLA lägenheter. Detta kommer att göras av en auktoriserad VVS-firma! Det kommer avisering 2-3 dagar innan så ni är informerade.

Samtidigt måste vi också utföra rensning av ventilationskanaler samt öppna upp samtliga ventilationskanaler pga. underkänd OVK. Förvänta er att detta kommer göras i slutet av maj och början av juni. Ni kommer få offert ifrån ventilationsfirman vad det kostar att utföra. Så får ni ta beslut om ni accepterar offerten eller om ni vill åtgärda det själva. Åtgärden måste utföras så länge ventilationsfirman är i föreningen.

Alla lägenhetsinnehavare/medlemmar i föreningen ska därför lämna bostadsnycklel till vår vaktmästare Rulle så vi kan genomföra detta för vårt eget bästa.

Inlämning utav nycklar ska ske under vecka 19 och 20 vardagar mån – fre under vaktmästarens arbetstid 07.00 – 16.00, nyckelkvittens kommer fås.

Viktigt att samtliga nu lämnar in nycklar så att vi kan utföra de åtgärder som krävs, vi kan tyvärr inte riskera att någon inte är hemma och vi måste återkomma. Det blir bara onödiga kostnader för er. Detta gör vi i förebyggande syfte för att säkerställa samtligas medlemmars bästa och för att bibehålla god hälsa i föreningen.

Själva ingreppet/besöket för VVS beräknas att ta ca 15-30min. 

Själva ingreppet/besöket för OVK beräknas att ta ca 30-45min. 

Dessa ingrepp görs inte samtidigt utan vid olika tidpunkt med tätt efter varandra.

Tack på förhand!

Vänliga hälsingar
Styrelsen Brf Skölden

De förändringar av stadgar som antogs genom en extrainsatt föreningsstämma 2018-12-21 samt på ordinarie föreningsstämma 2019-02-27, har nu registrerats av Bolagsverket.

Du hittar som vanligt stadgarna här.

 

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen