Välkommen att kontakta oss! Föreningens expedition finns på Sperlingsgatan 10B och hålls öppen efter behov. Du har också möjlighet att träffa ledamöter från styrelsen i vår föreningslokal den första onsdagen varje månad kl.18-19. Den ligger på Vattenverksvägen 27. Utanför expeditionen finns en vit brevlåda där du också kan lämna meddelanden till styrelsen. 

E-post:  eller via formulär

 

Ordförande
Christer Bauer, Vattenverksvägen 27F

070-989 52 63

  HSB Ledamot
Tomas Nilsson
         

Vice ordförande, Vicevärd
Mats Rydén, Vattenverksvägen 27B

073-919 49 22

 

Fastighetsskötare
Trennium Syd

         

Sekreterare
Magnus Engvall, Vattenverksvägen 27F

073-334 67 96

 

Revisorer
Ingrid Dahlqvist, Vattenverksvägen 27F
076-024 67 22

Adisa Kukuljac, Sperlingsgatan 10B
076-259 97 26

         

Ledarmot, Vicevärd, studie och fritidsorganisatör
Irené Blomqvist, 27F

070-441 36 35

 

Valberedning
Elene Rydén, Vattenverksvägen 27B
070-443 12 47

Christina Hipp, Sperlingsgatan 10A

Suppleant
Simon Konstantinovic,
Sperlingsgatan 10B

076-165 31 99