Det är viktigt att du som medlem ansöker om tillstånd att hyra ut din bostadsrätt i andra hand. All uthyrning ska godkännas av styrelsen i förväg.

Enligt våra stadgar och ordningsregler ska andrahandsuthyrning vara godkänd av styrelsen. Föreningen beviljar tillstånd för 6 månader i taget i max 2 år. Inför varje ny 6-månadersperiod måste en ny ansökan godkännas.

Läs noggrant igenom samtliga dokument nedan innan ni ansöker om uthyrning av ert boende, kontakta oss gärna om några frågetecken kvarstår.

Om du surfar med Chrome eller har Adobe Reader installerat så kan du fylla i blanketten direkt på datorn. Då slipper du skriva för hand, men du måste ändå skriva ut och signera blanketten innan du skickar den till föreningen.

 

Dokument

Icon representing an icon  

Ansökningsblankett  om andrahandsuthyrning
Uthyrning i andra hand - detta gäller mellan bostadsrättsägare och hyresgäst
Kontrakt mellan hyresgäst och bostadsrättshavare för andrahandsuthyrning
HSB information - De nya reglerna om andrahandsuthyrning