Steg nr 1 När ni ska göra en badrumsrenovering skall ni alltid kontakta styrelsen och informera att renovering skall utföras. Se därför till att renoveringar sker enligt branschregler. Klicka här för att Lämna in en ansökan om du ska flytta brunn eller på annat sätt ändra planlösning för badrum.

Steg nr 2 är att när den gamla brunnen är upphuggen och borttagen, ska ni ringa Fredrik Persson på 0735-17 95 23 mellan 07.00-16.00 vardagar eller via mejl   så att han kan komma ut och garantibesiktiga att reliningen ej tagit skada innan renoveringen får fortsätta. Planera er renovering väl så att ni kan kontakta Fredrik minst 1 vecka innan byte av golvbrunn sker.

Steg nr 3 om ni inte får tag på Fredrik vänligen ring Repipe's växel och lämna Namn, Adress, Nummer och vad det gäller: Repipe Växel 044 - 35 24 02. Tänk på att Repipe har semesterstängt några veckor under sommaren och storhelger, så planera väl.

Om ni ska ändra på något av de andra avloppensrören gäller samma sak för att bostadsrättförenings garantier på reliningen ska gälla. Rutinen måste följas och om ni medlemmar ej följer den kan ni bli betalningsskyldig vid ev. vattenskador eller om reliningen går sönder. Om skador på reliningen upptäcks lämnas en rapport till styrelsen som kommer ta ett beslut på åtgärd.

Klicka här Badrums Renovering Repipe Skötsel och Råd på sid 2 finns en förklaring för den som ska utföra arbetet i ert badrum.

OBS! Föreningen tillåter inte att man installerar tvättmaskiner i lägenheterna!
 

Badrumsrenovering ska vara fackmannamässigt utfört
Föreningen kräver att renovering av våtrum ska vara fackmannamässigt utfört i enlighet med Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV), samt råd och anvisningar för vattenskadesäkert byggande enligt Golvbranschens våtrumskontroll (GVK). Förningen har som krav att man endast anlitar hantverkare som har dessa behörigheter. Använder du "kvittolösa" hantverkare och det sker en vattenskada får du betala alla kostnader själv. Samma sak gäller om du sätter in en diskmaskin och kopplar rören fel så att både du och grannen får en vattenskada. Du får även betala skadan som drabbar din granne. Bedöms vattenskadan som självförvållad får du betala föreningens kostnader för att sanera och torka ut efter skadan.

 

Kök


Köksrenovering 

  • Om du önskar flytta kök - lämna in en ansökan
  • Vattenledningar får endast ändras av hantverkare med behörighet
  • Nydragning av el får endast göras av behörig elektriker
  • Inga fläktar får kopplas in till ventilation - använd istället frihängande kolfilterfläkt