Säljare och köpare blir överens och skriver avtal
Avtalet skall upprättas i 3 exemplar, ett till säljaren, ett till köparen och ett som skall lämnas till bostadsrättsföreningen. 
OBS! Säljaren har informationsplikt om de fel och brister i lägenheten som är kända! 
Köparen har undersökningsplikt! Följande gäller:

  • Bostadsrätten säljes i befintligt skick 
  • Medlemskap i föreningen kan endast beviljas då det föreligger ett undertecknat avtal eller motsvarande (t.ex. gåvobrev, testamente, skifteshandling registrerad i tingsrätten m.fl.) mellan köpare och säljare. 
  • Det är detta avtal som ligger till grund för prövningen av medlemskapet. Detta avtal kan köpare och säljare erhålla genom mäklare, i bokhandeln eller så kan HSB Malmös mäklare hjälpa till. 
  • Efter godkännande av medlemskapet bör detta noteras på köpeavtalet som insändes till HSB - kontoret. Därefter kan säljaren ta kontakt för bokning av tid för registrering av överlåtelsen.

Överlåtelseavgift
Överlåtelseavgiften för säljaren är f.n 1120 kronor. Vidare skall köparen erlägga andel och inträde i HSB.

Make och sambo
När du överlåter din lägenhet räcker det som regel inte med endast din underskrift. Är du gift eller sambo skall ni båda godkänna överlåtelsen.

Gåva mellan makar
Gåva av lägenhet eller delar av denna skall då det gäller makar ske i äktenskapsförord. Detta skall vara inregistrerat i tingsrätten.

Pantförskrivning
Är lägenheten pantförskriven skall panten i regel lösas vid överlåtelse av lägenheten. Övertag kan förekomma, uppgift om detta lämnar din kreditgivare.

Andrahandsuthyrning
Funderar du på att hyra ut din lägenhet i andra hand, prata då först med styrelsen innan uthyrning sker. Andrahandsuthyrning får ej ske utan styrelsens godkännande.
 

Läs även Vem äger bostadsrätten