Vi i valberedningen har som huvuduppgift att presentera nomineringar till förtroendeuppdrag inför stämman. Utöver detta har vi antagit att vara synliga på föreningsaktiviteter samt under föreningens sammankomster. Genom att ha en aktiv dialog med styrelsen och föreningens medlemmar vill vi skapa förutsättningar för en väl sammansatt och samverkande styrelse. Valberedningen vill också bidra till ökad gemenskap och engagemang i föreningen.

Kontakt
Valberedningen kan kontaktas via mejl:


Valberedningen består av:
Ingrid Dahlqvist - Vattenverksvägen 27F  0760-246722

Adisa Kukuljac - Sperlinggatan 10B