Vi i valberedningen har som huvuduppgift att presentera nomineringar till förtroendeuppdrag inför stämman. Utöver detta har vi antagit att vara synliga på föreningsaktiviteter samt under föreningens sammankomster. Genom att ha en aktiv dialog med styrelsen och föreningens medlemmar vill vi skapa förutsättningar för en väl sammansatt och samverkande styrelse. Valberedningen vill också bidra till ökad gemenskap och engagemang i föreningen.

Kontakt
Valberedningen kan kontaktas via mejl:


Valberedningen består av:

Elene Rydén, Vattenverksvägen 27B, 070-443 12 47

Christina Hipp, Sperlingsgatan 10