Allmänt

Bostadsrättsföreningen har till ändamål att i bostadsrättsföreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmar till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen.

Bostadsrättsföreningens hus byggdes mellan 1952-1957 med fastighetsbeteckning Ryggen18 som föreningen innehar med äganderätt. Fastighetens adress är Vattenverksvägen 27 A – G och Sperlingsgatan 10 A – B.

Bostadsrättsföreningen innehar följande avtalsrättigheter:

 • Avtalsservitut Ut- och infart        Akt: 55/1706
 • Avloppslednings mm                  Akt: 12-IM1-55/1705.1      

Bostadsrättsföreningen är ett privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229).

Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Länsförsäkringar. I föreningens fastighetsförsäkring ingår bostadsrättstillägg för föreningens lägenheter.

I fastigheten finns 2st bostadshus och 9st trapphus dessutom har varje trapphus utrustats med hissar.

Byggnadsår: 1957
Lägenheter: 100 st
Lokaler: 6 st
Uppvärmning: Värmepumpar, solceller och fjärrvärme
Ventilation: Självdrag

Renoveringar
2021 - Implementering av solpaneler
2021 - Implementering av gemensam El 
2021 - Renovering av tvättstuga & torkrum 1 på Sperlingsgatan 10
2021 - Genomfört omfattande utredning av VVC och värme i fastigheten inför injustering
2021 - Fortsatt med förbättringar av BASTEC styrsystemet för sol- och värmeanläggningen
2021-  Asfalterat utanför vattenverksv. 27G cykelförrådsingång
2021 - Målat golvet och väggarna i fjärrvärmecentralen samt underhållscentralen
2021 - Samtliga huvudentréers vindskivor har målats, hängrännor rensats och takpannor tvättats
2021 - Samtliga kantstenar och marksten har tvättats
2020 - Ombyggnad av hyreslokalen till 1st nya bostadsrätt
2019 - Ombyggnad av hyreslokalen till 2 nya bostadsrätter
2019 - Målning av parkeringsplatserna utomhus
2018 - Tvättstuga & torkrum 2 & 3
2018 - Omfogning av garagets östra fasad
2018 - Dränering och invändig renovering av garaget
2018 - Ny fjärrvärmecentral
2014 - Relining av avloppsstammar
2014 - Ny värmeanläggning med solpaneler och bergvärme för att minska uppvärmningskostnader
2011 - Tvättstugor
2004 - Ombyggnad av f.d. närköp till fritidslokal samt flytt av fastighetskontoret
2003 - Takomläggning samt omfogning av södra fasaden
1997 - Installation av hiss samt renovering av trapphusen
1995 - Tappvattenstammarna byttes ut
1995 - Nya fönster
1993 - Installation av hissar i trapphusen
1993 - Nya fönster och byte till säkerhetsdörrar in till lägenheterna
1993 - Nytt miljöhus
1993 - Nya tappvattenledningar för varm- och kallvatten
1993 - Nya element i hela fastigheten
1993 - Ny gård ovanför garaget
1993 - 2st nya tvättstugor (nr 1 och 4)

Miljövänlig uppvärmning
Föreningen investerade 2013 i en ny modern värmeanläggning som värmer huset med både solpaneler och bergvärme. Denna storsatsning på uppvärmning med förnyelsebar energi är inte bara miljövänlig utan ger även avsevärt lägre driftkostnader jämfört med liknande fastigheter. Det ger dig som boende lägre avgifter på sikt och godare samvete för din minskade miljöpåverkan.
En av de modernaste och mest miljövänliga värmeanläggningar som någonsin byggts är belägen hos oss i Brf Skölden i Malmö.
Det unika med anläggningen är dess förmåga att kombinera en rad olika energislag för bättre effekt. Anläggningen använder i huvudsak geoenergi eller bergvärme som det också kallas. Detta kompletteras med solpaneler som på vintern används för att höja temperaturen på den värme som man får från berget. På sommaren används istället solpanelerna för att värma varmvattnet.
Med hjälp av ett avancerat styrsystem är det möjligt att kombinera geoenergi, solpaneler och fjärrvärme i värmepumparna, vilket har lett till att föreningen har sänkt sina energikostnader med ca 68%.

Anläggningen i siffror

 • 4 st 45 kW IVT Värmepumpar
 • 14 st solpaneler á 2 kvadratmeter
 • 2100 liter soltankar
 • 2500 liter varmvatten-tankar

NY Solanläggningen
Föreningen investerade 2021 i en ny modern solanläggning med 219 solpaneler på samtliga av fastighetens tak tillsammans med gemensam el. Denna storsatsning med förnyelsebar energi är inte bara miljövänlig utan ger även avsevärt lägre elkostnader jämfört med liknande fastigheter.

Solkraft - en obegränsad energikälla för föreningen och det bästa är att det är:
 • Förnybar energi. Solpaneler producerar elektricitet genom att omvandla det ständiga flödet av ljusstrålning från solen till el.
 • Fri från koldioxidutsläpp. Inga skadliga ämnen släpps ut i luften under produktion av el med solpaneler.
 • Låga driftskostnader.

Fördelar med solenergi

Solens energi är ständigt förnybar, den kommer inte ta slut inom överskådlig tid. Solenergi ger inga utsläpp under värme- och elproduktionen. Omvandlingen från solens strålar till energi avger inte koldioxid eller andra utsläpp som påverkar miljön, några fördelar:

 • Energi, även när det är molnigt. Med solpaneler genererar man elektricitet från solenergi.
 • Underhållsfri. Solpaneler behöver näst intill inget underhåll. 
 • Föreningen är en sann miljövän. Förutom att spara energi med ett solsystem, så blir föreningen en god miljövän och minska din miljöpåverkan.
 • Egen elproduktion där föreningen tjänar pengar.
 • Ökar värdet på ditt hus.

Tekniska uppgifter på Solanläggningen

 • Storlek på system (kW): 80.065
 • Anläggningsyta (kvm): 399
 • Antal paneler (st): 219
 • Paneltyp: Monokristallin 335W

Uppskattad produktion

 • Återbetalningstid inkl. bidrag: 7 år
 • Årlig elförbrukning i fastighet: 301.000 kW
 • Årlig produktion solel: 76.0311 kW
 • Årlig besparing av solel: 102.357 kr
 • Egenanvändning av solel: 100%

NY IMD Gemensam El
Föreningen har implementerat IMD gemensamma elavtal för alla medlemmarnas hushåll i 2021, ett för elnät och ett annat för elhandel. Det ersätter de enskilda avtal för el som tidigare tecknats av de boende i huset. Istället för att de enskilda medlemmarna har egna nät- och elavtal så har bostadsrättsföreningar tecknat ett gemensamt avtal. Föreningen är den som står för abonnemanget på elnätet och är också den som kan ingå elavtal. 

Fördelar med gemensam el

Den stora fördelen är lägre utgifter för medlemmarna eftersom de fasta kostnaderna blir lägre när vi delar på föreningens abonnemang istället för att alla betalar för ett eget elabonnemang. Eftersom elen debiteras på samma avi som föreningsavgiften så blir det färre räkningar att betala, och för de som inte själv vill engagera sig i att hitta ett bra elavtal blir det en fördel att detta hanteras av styrelsen.

Ladda ner

Icon representing an icon       

Energideklaration
Värmeanläggning 1
Värmeanläggning 2
Värmeanläggning 3
Fjärrvärmeanläggning 1
Skiss uppvärmningssystem
Solanläggning 1
Solanläggning 2
Solanläggning 3